Verklaring inzake gegevensprivacy Brain Corporation

Laatste update:   16 december 2019

Brain Corporation (“Brain” of “wij” of “ons” of “onze”) neemt gegevensprivacy serieus.  Lees onze verklaring inzake gegevensprivacy door om er zeker van te zijn dat u alles over dit belangrijke onderwerp te weten komt.  Als u onze producten, diensten en website gebruikt, gaat u akkoord met deze voorwaarden, waarin wordt beschreven hoe we de informatie die u aan ons verstrekt gebruiken en beschermen.  In deze privacyverklaring leggen we uit wie we zijn, welke gegevens we verzamelen, hoe we deze gegevens verzamelen en waarom we persoonsgegeven verzamelen wanneer u interactie met ons hebt door onze producten en diensten te gebruiken. Ook wordt beschreven hoe u contact met ons kunt opnemen bij vragen of punten van zorg.

Dit is een vertaling naar het Nederlands van de Engelstalige versie van de verklaring van Brain inzake gegevensprivacy: https://www.braincorp.com/privacy

In het geval van discrepanties of tegenstrijdigheden tussen de twee versies weegt de Engelstalige versie zwaarder dan de Nederlandstalige versie.

Over ons

We zijn een in kunstmatige intelligentie gespecialiseerd bedrijf dat is gevestigd in San Diego, VS, en werken samen met fabrikanten van commerciële apparatuur en consumentenelektronica om hun handmatig aangestuurde producten om te zetten in autonome robots.  Onze technologie behoort tot de nieuwe generatie kunstmatige robotbreinen.  We worden gefinancierd door het SoftBank Vision Fund en Qualcomm Ventures.  Ga voor meer informatie en video’s over onze robots naar www.braincorp.com.

De informatie die wij verzamelen

Wanneer u onze producten en diensten of website gebruikt, zal u mogelijk informatie verstrekken over uzelf, uw bedrijf, uw medewerkers of uw werkgever, evenals uw contactinformatie, factureringsinformatie, identificatienummer(s), informatie over uw klanten en bepaalde informatie over de producten en diensten van Brain die u hebt aangeschaft en de locatie waar u dergelijke producten en diensten gebruikt. Als u deze informatie aan ons verstrekt, gaat u ermee akkoord dat alle dergelijke gegevens worden verzameld en gebruikt door Brain zoals wordt omschreven in onze gebruiksvoorwaarden en dit privacybeleid.  Daarnaast zullen we mogelijk gegevens hosten en ontvangen op buitenlandse servers, waaronder, maar niet uitsluitend, servers in de Verenigde Staten. De informatie kan door ons worden verzameld op de volgende momenten en manieren:

 • wanneer u formulieren op onze website gebruikt of invult, met ons correspondeert via de post, telefoon, e-mail of een andere digitale dienst, of wanneer u informatie of documenten aanvraagt;
 • wanneer u gebruikmaakt van onze diensten, onze software-applicaties of informatie aanvraagt over diensten;
 • wanneer u interactie hebt met Brain via de producten, elektronische berichten of onze website;
 • uit andere bronnen, waaronder openbare databases, socialemediaplatforms, gezamenlijke marketingpartners en/of -programma’s, webpagina’s en leveranciers van derden;
 • door middel van sensoren, waaronder gegevens die worden gegenereerd door de sensoren van de producten van Brain. Gegevens die afkomstig zijn van sensoren verschaffen cruciale informatie waarmee de producten van Brain kunnen inspelen op hun omgeving;
 • door middel van gegevens van telematicasystemen, waaronder gegevens die worden verzameld door onze navigatiemodules met betrekking tot prestaties, gebruik, exploitatie, condities, identificatie, snelheid, odometrie, batterijgebruik, systeemfunctionaliteit, software-/firmware-versie, locatie, softwaregebruik, gegevens met betrekking tot beveiliging, reinigingsschema, onderhoud en andere informatie om de prestaties van de producten van Brain te analyseren en de producten en diensten van Brain te verbeteren;
 • wanneer wij service verlenen met betrekking tot producten van Brain, informatie die door ons of onze partners wordt verzameld om constant(e) onderhoud en service te verlenen. Deze informatie kan identificatienummers, overzichten van eerdere reparaties, terugroepingen, bulletins, openstaande facturen, klachten en feedback omvatten, evenals andere informatie met betrekking tot de servicehistorie van uw Brain-producten;
 • offline, waaronder informatie die wordt verzameld tijdens bijeenkomsten met vertegenwoordigers van Brain, bezoeken aan onze kantoren, presentaties van Brain, de plaatsing van orders en contact met de service-, support- en sales-afdelingen van Brain. We kunnen ook informatie ontvangen die u deelt met partners van Brain.

U kunt ons persoonsgegevens verstrekken wanneer u onze websites gebruikt of met ons correspondeert via de post, telefoon, e-mail of anderszins. Dit kan onder meer gebeuren wanneer u formulieren invult op onze websites, informatie of documenten aanvraagt die we opstellen of verspreiden, of informatie aanvraagt over onze producten en diensten. De categorieën persoonsgegevens die u ons kunt verstrekken, omvatten onder meer:

 • contactgegevens – uw voornaam, achternaam, adres, telefoonnummer en e-mailadres;
 • feedback en correspondentie – informatie die u verschaft wanneer u enquêtes invult, deelneemt aan marktonderzoeksactiviteiten, een probleem met onze diensten meldt, ondersteuning van de klantenservice ontvangt of op een andere manier met ons correspondeert;
 • informatie over gebruik – informatie over de manieren waarop u onze producten en diensten gebruikt en waarop u met ons wilt communiceren, evenals informatie die verband houdt met de inhoud die u uploadt naar onze website of anderszins aan ons doet toekomen via onze diensten;
 • marketinginformatie – uw voorkeuren voor het ontvangen van marketingberichten en uw voorkeursmethode voor dergelijke communicatie;
 • locatie-informatie – informatie over uw locatie op basis van technologieën als GPS, IP-adres of verbindingen met wifi-netwerken in de omgeving.

We kunnen ook technische informatie over u verzamelen wanneer u onze website bezoekt. Deze informatie wordt door uw browser automatisch verzonden wanneer u een website bezoekt.  “Technische informatie” is informatie die niet als zodanig kan worden herleid naar een specifieke persoon, maar wel kan worden gebruikt om u indirect te identificeren, zoals uw Internet Protocol (IP)-adres, browsertype, browsertaal en andere informatie over uw webbrowser, het soort apparaat dat u gebruikt om onze website te bezoeken (zoals een mobiel apparaat) en de datum en het tijdstip van deze bezoeken.

Hoe we uw informatie gebruiken en delen

We kunnen de informatie over u die wij ontvangen gebruiken voor onze legitieme zakelijke belangen, waaronder:

 • om de naleving af te dwingen van onze gebruiksvoorwaarden en de toepasselijke wetgeving. Het kan hierbij onder meer gaan om ontwikkelingstools en algoritmes om schendingen te voorkomen;
 • om de rechten en veiligheid van onze klanten, leveranciers en licentienemers, evenals die van onze medewerkers en vertegenwoordigers, te beschermen.

Daarnaast kunnen we de ontvangen informatie voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • om te voldoen aan wettelijke eisen, onder meer om te voldoen aan een gerechtelijk bevel, valide informatieverzoeken, valide dagvaardingen en andere relevante wettelijke verplichtingen;
 • om informatie te verschaffen aan adviseurs, waaronder juristen en accountants, om te voldoen aan wettelijke, boekhoudkundige en beveiligingsvoorschriften;
 • om te procederen of verweer te voeren in het kader van een rechtszaak of vergelijkbare juridische procedure;
 • om te reageren op een rechtmatig verzoek van overheidsinstanties, onder meer om te voldoen aan voorschriften met betrekking tot nationale of internationale veiligheid en wetshandhaving;
 • om onze diensten te verlenen, ondersteunen en verbeteren, kunnen we uw informatie delen met derden;
 • om uw vragen te beantwoorden en te voldoen aan uw verzoeken;
 • om de feedback over en prestaties van onze producten te evalueren tijdens evaluaties ter plekke;
 • om opvolging te geven aan aankopen en abonnementen en de verplichtingen in dit kader na te komen;
 • om service te verlenen met betrekking tot de producten van Brain, met inbegrip van onderhoudsaanbevelingen, prestatietips en de levering van software- en hardware-updates voor deze producten;
 • om belangrijke informatie met betrekking tot veiligheid te verstrekken;
 • om u administratieve informatie te verschaffen, waaronder informatie met betrekking tot de producten en diensten die u hebt aangeschaft en eventuele wijzigingen in onze voorwaarden en ons beleid;
 • om de prestaties van onze producten te monitoren en service te verlenen met betrekking tot deze producten;
 • om u producten en aanbiedingen te doen toekomen die specifiek op u zijn afgestemd;
 • om nuttige overzichtsgegevens met betrekking tot onze producten en diensten te verschaffen;
 • om overzichten en andere geaggregeerde informatie te creëren met de informatie die wordt afgeleid van sensoren en gegevens van telematicasystemen;
 • om producten en diensten aan te bevelen die mogelijk interessant voor u zijn;
 • om marketing- en reclameberichten aan u te doen toekomen, waaronder nieuwsbrieven, aankondigingen, aanbiedingen en informatie;
 • om met u te communiceren over onze producten en diensten, onder meer om servicegerelateerde meldingen naar u te verzenden;
 • om ze over te dragen in verband met een fusie, consolidatie, overname, reorganisatie of verkoop van activa of in het geval van faillissement. In deze gevallen zullen we ons redelijkerwijs inspannen om ervoor te zorgen dat de ontvanger deze privacyverklaring nakomt;
 • voor de zakelijke doeleinden van Brain, waaronder gegevensanalyse, audits, het afdwingen van onze algemene voorwaarden, het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten en het wijzigen ervan, en andere door ons uitgevoerde zakelijke activiteiten.

We kunnen geaggregeerde gegevens creëren aan de hand van uw persoonsgegevens en die van anderen. Deze geaggregeerde gegevens zijn anoniem en onthullen uw identiteit direct noch indirect. We gebruiken deze anonieme gegevens voor rechtmatige doeleinden.  Zo kunnen we dergelijke geaggregeerde gegevens gebruiken om te begrijpen hoe onze website wordt gebruikt teneinde de populariteit en effectiviteit van onze online aanwezigheid en specifieke pagina’s van onze website te meten.  We mogen geaggregeerde gegevens en andere anonieme informatie naar eigen goeddunken gebruiken en delen.

Waarom wij informatie verzamelen

We verzamelen gegevens om effectief te kunnen functioneren en ervoor te zorgen dat u een optimale ervaring met onze producten en diensten hebt.  U verstrekt een deel van deze gegevens rechtstreeks.  In andere gevallen verkrijgen we ze door uw interactie met onze producten en diensten te monitoren. Data is van cruciaal belang om slimmere robots te ontwikkelen en onze producten mogelijk te maken.  U draagt bij aan de verzameling van deze gegevens.  De gegevens die uw robots genereren, worden gebruikt voor onze algoritmen voor machinaal leren, de ontwikkeling van software, gegevensanalyse en testen.  De gegevens worden ook gebruikt om de producten en diensten die u aanschaft te ondersteunen met behulp van gegevensanalyses.  Als we de gegevens van diverse applicaties, winkels en klanten niet konden benutten, zouden onze robots niet kunnen presteren zoals ze dat vandaag de dag doen.

Verzamelen van informatie over kinderen

We vinden het enorm belangrijk om de privacy en veiligheid van kinderen te beschermen.  Onze website en services zijn bedoeld voor een algemeen publiek en niet voor kinderen.  We verzamelen niet opzettelijk informatie over kinderen die jonger zijn dan 13 jaar of personen die op grond van de lokale wet- en regelgeving als minderjarigen worden aangemerkt zonder dat hun ouders hiermee aantoonbaar akkoord zijn gegaan.  Als we erachter komen dat iemand van jonger dan 13 persoonsgegevens heeft verstrekt via onze website, zullen we ons redelijkerwijs inspannen om die informatie uit onze databases te verwijderen.

Ervoor kiezen uw persoonsgegevens niet te delen

Indien we wettelijk verplicht zijn uw persoonsgegevens te verzamelen of indien we uw persoonsgegevens moeten verzamelen om producten en diensten aan u aan te bieden, kunnen we onze producten en diensten mogelijk niet aan u aanbieden als u deze informatie op verzoek niet verstrekt (of wanneer u om verwijdering ervan verzoekt).  We zullen aangeven welke informatie u moet verstrekken om onze producten en diensten te kunnen ontvangen, door deze aan te merken als verplicht of op een andere manier.

De beveiliging van uw informatie

De beveiliging van uw informatie is voor ons van vitaal belang.  We nemen passende en redelijke technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging en houden rekening met de risico’s die zijn gemoeid met de verwerking en aard van uw persoonsgegevens.  Geen enkel systeem is echter 100% veilig en we kunnen de beveiliging van de informatie die we verzamelen dan ook niet volledig garanderen of waarborgen.  Neem bij vragen over de beveiliging van uw persoonsgegevens contact met ons op via PRIVACY@BRAINCORPORATION.COM.

Gevoelige persoonsgegevens

We verzoeken u geen gevoelige persoonsgegevens (zoals socialezekerheidsnummers, informatie met betrekking tot raciale of etnische afkomst, politieke meningen, religieuze of andere overtuigingen, gezondheid, biometrische gegevens of genetische kenmerken, strafblad en lidmaatschap van een vakbond) naar ons te versturen of bekend te maken via onze website.  Als u gevoelige persoonsgegevens naar ons verzendt of deze aan ons bekendmaakt, geeft u ons toestemming deze te verwerken en gebruiken overeenkomstig deze privacyverklaring.  Als u er niet mee instemt dat we dergelijke gevoelige persoonsgegevens verwerken en gebruiken, moet u deze niet aan ons verstrekken.

Internationale overdracht

Ons hoofdkantoor bevindt zich in de Verenigde Staten en onze gebruikers, klanten en vertegenwoordigers kunnen elders gevestigd zijn.  Wanneer u persoonsgegevens aan ons verstrekt, kunnen deze elektronisch worden verzonden naar servers in een ander land of rechtsgebied dan waar deze in eerste instantie werden verstrekt.  Daarnaast kan de informatie potentieel worden gebruikt, opgeslagen en verwerkt buiten uw deelstaat, provincie, land of andere gouvernementele jurisdictie, waar de privacywetgeving mogelijk minder bescherming biedt dan in uw rechtsgebied.

Reactie bij een gegevenslek

Het is voor ons van groot belang dat alle informatie goed wordt beschermd. We gebruiken technische en fysieke waarborgen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens onbevoegd worden vrijgegeven.  We maken gebruik van encryptietechnologie om informatie te beveiligen.  Ook spannen we ons tot het uiterste in om ervoor te zorgen dat alleen mensen en derden die toegang tot uw persoonsgegevens moeten hebben, er toegang toe krijgen.  Desalniettemin kunnen dergelijke beveiligingsmaatregelen niet volledig voorkomen dat er persoonsgegevens verloren gaan of worden misbruikt of gewijzigd. We aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade of verplichtingen die voortvloeien uit dergelijke incidenten in de mate dat de wet dit toestaat.  In het geval van een gegevenslek zullen we u op de hoogte brengen van eventuele verliezen of gevallen van misbruik van of wijzigingen in persoonsgegevens die gevolgen voor u hebben.

Bewaring van uw informatie

We bewaren uw persoonlijke informatie zolang we een legitieme zakelijke of wettelijke reden hebben om dat te doen.  Onze bewaarperioden zullen variëren naar gelang het soort gegevens, maar over het algemeen houden we bij het bepalen van de passende bewaarperiode voor persoonsgegevens rekening met de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de persoonsgegevens, het potentiële risico van schade in het geval van onbevoegd(e) gebruik of bekendmaking van uw persoonsgegevens, of de gegevens nodig zijn om diensten te verlenen, of er een contractuele of juridische noodzaak bestaat om de gegevens te bewaren, de doeleinden waarvoor we uw persoonsgegevens verwerken en of we deze doeleinden anderszins kunnen realiseren en de toepasselijke wettelijke eisen.

Wanneer wij geen legitieme zakelijke behoefte meer hebben om uw persoonsgegevens te bewaren, zullen we deze verwijderen of anonimiseren. Als dat niet mogelijk is (omdat de persoonsgegevens bijvoorbeeld deel uitmaken van back-up-bestanden), zullen we uw persoonsgegevens beveiligd opslaan en isoleren van verdere verwerking totdat verwijdering wel mogelijk is.  We zijn niet verplicht uw persoonsgegevens gedurende een bepaalde periode te bewaren.

Websites, diensten en applicaties van derden

Onze websites en diensten kunnen links bevatten naar de websites, diensten en applicaties van derden.  We hebben geen controle over en zijn niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken of persoonsgegevens die via deze kanalen worden verzameld.  Op de informatie die wordt verzameld is het privacybeleid van de website van de derde van toepassing.  Over de interacties die u hebt met deze websites, diensten of applicaties van derden hebben wij geen enkele controle.  Wanneer u informatie publiceert via deze links, zijn het privacybeleid en het beleid inzake het gebruik van cookies van die websites rechtstreeks van toepassing.  We dringen er sterk op aan dat u dergelijk beleid inzake privacy en beveiliging van de websites van derden leest voordat u deze websites bezoekt en persoonsgegevens verstrekt.

Gebruik van cookies en andere technologieën

We kunnen cookies gebruiken om informatie te verzamelen en uw online ervaring te optimaliseren.  Een cookie is een kleine hoeveelheid data die wordt verzonden vanaf een webserver naar uw browser en wordt opgeslagen op de harde schijf van uw computer of mobiele apparaat wanneer u een website bekijkt,  Met cookies wordt beoogd uw online ervaring te verbeteren aan de hand van de informatie die u verschaft.  We gebruiken ze niet om uw activiteiten te monitoren, maar met name voor statistische doeleinden. We zijn bijvoorbeeld geïnteresseerd in de datum en het tijdstip van uw bezoek, het domein waarvandaan u het internet bezoekt en het internetadres van de website waarvandaan u bent doorgestuurd naar onze website.  We gebruiken deze informatie en slaan deze op om u online diensten aan te bieden die meer gepersonaliseerd en op u afgestemd zijn en om onze website praktischer, handiger, nuttiger en aantrekkelijker voor u te maken.

We gebruiken twee brede categorieën cookies: (1) eigen cookies, die direct door ons op uw computer of mobiele apparaat worden geplaatst en die we gebruiken om uw computer of mobiele apparaat te herkennen wanneer u onze website opnieuw bezoekt; en (2) cookies van derden, die door serviceproviders worden geplaatst via onze website en door dergelijke serviceproviders kunnen worden gebruikt om uw computer of mobiele apparaat te herkennen wanneer u andere websites gebruikt.

Als u op een willekeurig moment besluit dat u geen cookies meer van onze website wilt accepteren voor een van de hierboven beschreven doeleinden, dan kunt u uw browserinstellingen over het algemeen zo aanpassen dat cookies worden verwijderd of er geen nieuwe meer worden geaccepteerd of een melding wordt weergegeven voordat u cookies accepteert van de websites die u bezoekt.  Als u uw instellingen wilt aanpassen, raden we u aan de technische informatie van uw browser (deze is meestal te vinden onder “instellingen,” “help” “hulpmiddelen” of “bewerken”) te raadplegen.  De meeste browsers zijn zo ingesteld dat cookies worden geaccepteerd totdat u de instellingen aanpast.

Ga voor meer informatie over cookies, onder meer om na te gaan welke cookies er op uw computer of mobiele apparaat zijn geplaatst en hoe u deze kunt beheren en verwijderen, naar www.allaboutcookies.org.

Als u onze cookies niet accepteert, zullen bepaalde delen van de website of alle functionaliteiten mogelijk niet optimaal of helemaal niet werken.  Zo zullen we uw computer of mobiele apparaat mogelijk niet herkennen en moet u bij elk bezoek aan onze website opnieuw inloggen.

“Do not track”-signalen

Sommige internetbrowsers zijn mogelijk zo geconfigureerd dat ze “Do Not Track (niet volgen)”-signalen afgeven aan de websites die u bezoekt.  Wij reageren momenteel niet op ”Do Not Track”-signalen. Ga voor meer informatie over “Do Not Track” naar http://www.allaboutdnt.com.

Externe leveranciers van analytische gegevens en advertentieservers

We zullen mogelijk samenwerken met externe partijen (waaronder netwerkadverteerders, reclamebureaus en bedrijven die zijn gespecialiseerd in analytische gegevens) die ons informatie verschaffen met betrekking tot de bezoeken aan onze website om advertenties aan te bieden, waaronder om onze eigen advertenties elders online te plaatsen, en ons informatie te verschaffen met betrekking tot het gebruik van onze website of diensten en de effectiviteit van onze advertenties.  Deze externe partijen kunnen automatisch informatie verzamelen over u met behulp van hun eigen cookies of andere technologieën of anderszins informatie verzamelen of toegang hebben tot informatie over uw bezoeken aan onze website, uw IP-adres, uw ISP, de browser die u gebruikt om onze website te bezoeken en andere informatie over gebruik.  De verzamelde informatie kan onder meer worden gebruikt om advertenties te laten zien die zijn afgestemd op uw interesses en het gebruik van en de bezoeken aan onze website en de andere websites die door deze derde partijen worden gemonitord beter te begrijpen.  Ga voor meer informatie over deze praktijk en de mogelijkheden die u hebt om ervoor te kiezen dat deze informatie niet door deze bedrijven wordt gebruikt naar:  http://www.aboutads.info/choices (voor websitegebruikers), http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp (voor websitegebruikers), http://youronlinechoices.eu/ (voor gebruikers in de EU) of http://youradchoices.com/appchoices (voor gebruikers van mobiele apps).

Wet inzake online privacy van Californië (California Online Privacy Protection Act)

Op grond van de afdelingen 1798.83 – 1798.84 van het Burgerlijk Wetboek van Californië, moeten inwoners van Californië mogelijk op de hoogte worden gebracht van de categorieën persoonsgegevens die wij delen en hebben zij het recht de contactgegevens te ontvangen van de partijen waarmee we dergelijke gegevens delen.  Als u een inwoner van Californië bent en een dergelijk verzoek wilt indienen, stuur uw verzoek dan naar het adres dat hieronder in de afdeling “Neem contact met ons op” wordt vermeld.

De AVG in de EU

Met betrekking tot de verwerking door ons van uw ‘persoonsgegevens’ die incidenteel wordt verzameld via onze producten en diensten, treden wij in de mate dat de algemene verordening gegevensbescherming van de EU (Verordening (EU) nr. 2016/679 of AVG) van toepassing is op als ‘verwerker’.  Dit betekent dat we uw persoonsgegevens alleen verwerken om onze zakelijke klanten de functies en volledige functionaliteiten van onze producten en diensten aan te bieden op de wijze die wordt beschreven in onze overeenkomsten met zakelijke klanten.  Als u vragen hebt over onze EU AVG-gerelateerde praktijken, raadpleeg dan de contactinformatie in de afdeling “Neem contact met ons op” hieronder.

Acceptatie van gebruik en wijzigingen in deze privacyverklaring

Als u een onderdeel van onze website bezoekt of onze producten en diensten gebruikt of ons anderszins op welke manier dan ook persoonsgegevens verstrekt, accepteert u en gaat u akkoord met de praktijken die worden beschreven in deze privacyverklaring.  We kunnen deze privacyverklaring op elk willekeurig moment wijzigen en zullen dit van tijd tot tijd doen.  De meest recente versie van deze privacyverklaring kan worden bepaald aan de hand van de versiedatum onderaan het document.  Alle updates en wijzigingen treden na kennisgeving onmiddellijk in werking. Deze kennisgeving kan via elk willekeurig kanaal worden gedaan, waaronder, maar niet uitsluitend, door een gereviseerde versie ervan of andere kennisgeving op onze website te publiceren.  We moedigen u aan om onze privacyverklaring regelmatig door te nemen om op de hoogte te blijven van wijzigingen die mogelijk gevolgen voor u hebben.  Als u onze website, diensten of producten blijft gebruiken of ons anderszins persoonsgegevens verstrekt (na publicatie van een gereviseerde privacyverklaring) wil dat zeggen dat u de voorwaarden van de gereviseerde privacyverklaring accepteert en ermee akkoord gaat. Controleer het beleid dus regelmatig om te kijken of er updates zijn.  Onze elektronisch of op andere wijze naar behoren opgeslagen kopieën van deze privacyverklaring worden allemaal geacht een waarheidsgetrouwe, volledige, geldige, authentieke en afdwingbare versie te zijn van deze privacyverklaring zoals deze van toepassing was op de respectieve datum van uw bezoek aan onze website.

Neem contact met ons op

Als u vragen of opmerkingen hebt, rechten wilt uitoefenen of een punt van zorg hebt met betrekking tot de manier waarop wij omgaan met privacy-aangelegenheden, gebruik dan het contactformulier om ons een bericht te sturen.  Als u na verzending niet spoedig een ontvangstbevestiging ontvangt of als ons antwoord voor u niet bevredigend is, kunt u ook per post contact met ons opnemen per het volgende adres:

Brain Corporation
Attn: Privacy Department
10182 Telesis Court, Suite 100
San Diego, CA  92121

Laatste update:   16 december 2019